Milieustickers en milieuzones in Europa

Milieuzones-groot

Mei 2018 
In sommige landen zijn milieuzones ingesteld. Hiervoor geldt dat uw auto aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en dat u bijvoorbeeld een vignet of milieusticker nodig heeft. Er is een handig lijstje gemaakt van de landen waarop dit van toepassing is. Dit lijstje vindt u op website van de anwb.